2016

Не се страхувайте от лошото време, то е най-добрият ви спътник
make time for what you loveКАМЕН ЛИСЕЦПЛАНА
1.10.2016
ВИТОША
1.10.2016
ПАНЧАРЕВО
1.10.2016
ПЧЕЛИНЦИ

25.9.2016
НОС АГАЛИНА
17.7.2016

РИЛА

БАБА СТАНА
6.5.2016
ПОЛОВРАК
21.2.2016
ПЧЕЛИНЦИ
14.2.2016
14.2.2016
ПОЛОВРАК
6.2.20166.2.2016
ЗА РИБА
30.1.2016

ЕТРОПОЛСКИ ВАРОВИТЕЦ
23.1.2016
ПАСАРЕЛ
9.1.2016

Пътешествия и приключения - харчим пари, а ставаме по-богати